Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.sdsgostyn.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-05-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Tomaszewska
 • E-mail: sds@sdsgostyn.pl
 • Telefon: +48 65 300 24 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy usytułowany jest przy ul. Mikołaja Reja 26 w Gostyniu.

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada nowa siedzibę przy ulicy Mikołaja Reja 26 w Gostyniu. Jest to nowy budynek, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza na wózkach inwalidzkich. Budynek jest jednokondygnacyjny, przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózkówch inwalidzkich, przy budynku jest parking, wyłozony kostką brukową, która umożliwia dojazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. W środku budynku są toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, szeroki korytarz oraz duże, przestronne sale terapeutyczne, w których osoby na wózkach inwalidzkich mogą swobodnie się poruszać. 

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście główne do budynku posiada szklane drzwi. Zamontowany jest domofon.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea. Budynek posiada pętlę indukcyjną. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-07-29
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-05-11 09:16:43
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2022-12-12 12:47:19
Liczba wyświetleń 1103
Historia zmian ZOBACZ