Misja ośrodka


Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z przewlekłą chorobą psychiczną do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, wytworzenie poczucia aktywnego w nim uczestnictwa oraz wyposażenie w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych oraz osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym i zdrowym. Rehabilitacja ma zmierzać do włączenia i zaakceptowania tych osób jako równych i pełnoprawnych członków społeczeństwa, tak by mogły korzystać ze wszystkich dóbr kultury i cywilizacji oraz przyczyniać się do ich pomnażania. Rehabilitacja odbywa się poprzez świadczenie usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego, opieki i podstawowych zabezpieczeń bytowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-08-17
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2021-08-17 14:11:20
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-24 10:52:15
Liczba wyświetleń 638
Historia zmian ZOBACZ