Polityka Prywatności


Administratorem danych osobowych
w postaci wizerunku naranego w procesie monitoringu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu,
przy ulicy ul. Mikołaja Reja 26.
--------------------------------------------
Inspektorem ochrony danych jest Ewa Knapkiewicz, z którą można się skontaktować pod telefonem 505 404 252, lub mailowo: iod.sdsgostyn@ochrona-danych24.com
-------------------------------------------
Dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
--------------------------------------------
W Środowiskowym Domu Samopomocy dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz mienia Administratora danych.
Zebrane dane mogą być przekazywane innym uprawnionym instytucjom.
-------------------------------------------
Dane osobowe zbierane podczas prowadzenia monitoringu przetwarzane są przez okres do 30 dni.
-------------------------------------------
Na przetwarzanie swojego wizerunku można wyrazić zgodę, a juz wyrażoną, w każdym czasie cofnąć.
------------------------------------------
Środowiskowy Dom Samopomocy nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą. Nie przekazuje również danych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
------------------------------------------
Osoby nagrane maja prawo dostępu do treści swoich danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, mają prawo żądania ich usunięcia, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-03-02
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2022-03-02 08:49:49
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-02 08:51:12
Liczba wyświetleń 462
Historia zmian ZOBACZ