Informacje o ośrodku


Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - informacje ogólne


1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń. Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy w  Gostyniu określa Regulamin organizacyjny.
2. Dom działa na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
- Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu
- Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
- Regulaminu organizacyjnego.
- Programu działalności domu Typu A i B oraz Planu pracy domu na każdy rok.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 41 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia zawartego między właściwymi organami samorządu.

ŚDS w Gostyniu prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).
Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-09-03
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2021-09-03 09:56:54
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-07 13:04:31
Liczba wyświetleń 1122
Historia zmian ZOBACZ