Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych


Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych: w ramach zajęć w ramach biblioterapii uczestnicy mają okazję zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi dostosowanymi do ich możliwości intelektualnych. Poznają także formy racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez czytelnictwo. Prowadzą własną bibliotekę i wypożyczalnię książek.
Udział w zajęciach pozwala również na rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości podopiecznych oraz wyrażanie samego siebie poprzez emocje. Pracownia przygotowuje uczestników do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez naukę oraz doskonalenie kompetencji społecznych, osobistych, komunikacji, a także zrozumienie siebie, świata i innych. Uczy współdziałania i odpowiedzialności za własne działanie, rozwija komunikację na różnym poziomie oraz wyrabia poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Violetta Skorupska
Data wytworzenia 2021-08-19
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2021-08-19 14:29:16
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-24 10:53:20
Liczba wyświetleń 681
Historia zmian ZOBACZ