Pracownia poznawczo-edukacyjna i relaksacji


Pracownia poznawczo-edukacyjna i relaksacji: zajęcia w pracowni mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podtrzymanie i rozwój poziomu wiedzy z zakresu czytania, liczenia, wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej. Uczestnicy  poszerzają  wiedzę na temat otaczającego świata i zostają uwrażliwieni na jego problemy. Rozwijają myślenie dedukcyjne i analityczne. Zwiększają koncentrację uwagi, pamięci, wyobraźni, refleksu, orientacji przestrzennej. Uczą się technik aktywnego, twórczego podejścia do problemów i ich rozwiązywania, samodzielnie poszukują informacji i materiałów. Zdobywają umiejętności gospodarowania swoim czasem. Pobudzają  ciekawość poznawczą  i rozwijają zainteresowania z różnych dziedzin życia i nauki.

Pracownia wprowadza możliwości i techniki relaksacji z wykorzystaniem otaczającej przyrody.

 

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-03-29
Opublikował w BIP Violetta Skorupska
Data opublikowania 2024-03-29 11:20:25
Ostatnio zaktualizował Violetta Skorupska
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-29 11:30:02
Liczba wyświetleń 17
Historia zmian ZOBACZ